Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości

Dokumenty potrzebne do sprzedaży własnościowego prawa do lokalu                                                                                           

 • odpis z księgi wieczystej( lub nr. księgi wieczystej)
 • tytuł prawny do lokalu( np. akt notarialny zakupu, postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, akt notarialny otrzymania nieruchomości w drodze darowizny, wtedy też zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o uregulowaniu podatków od spadków i darowizn ).
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o uregulowanych opłatach
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w lokalu( jeżeli kupujący np. nie żąda takiego zaświadczenia akt notarialny może się odbyć)
 • zaświadczenie z urzędu o zapłaconym podatku  od nieruchomości  i opłatach z tytułu użytkowania wieczystego
 • świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości ( na żądnie kupującego)
 • zaświadczenie z urzędu gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ( taka informacja może też być na stronie Urzędu Miasta. Jeżeli nieruchomość jest na takim obszarze gmina może skorzystać z prawa pierwokupu)
 • jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką zaświadczenie z banku( o ilości pozostałej kwoty do spłaty, zgoda banku na wykreślenie hipoteki po wcześniejszej spłacie, nr. rachunku bankowego do spłaty)

Dokumenty do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • odpis z księgi wieczystej, a jeśli jej nie ma, zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia (przydział wydany przez spółdzielnie, umowa o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe, akt notarialny darowizny, kupna, spadku, postanowienie sądu o nabyciu spadku)
 • zaświadczenia o opłatach

Sprzedaż domu, czyli nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 • podobnie jak wyżej, akt notarialny kupna, darowizny, poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o nabyciu spadku(potwierdzenie z urzędu o zapłacie podatku od spadku i darowizny)
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wypis z mapy ewidencyjnej
 • dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy
 • dokumentacja techniczna budynku
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany
 • może być potrzebne zaświadczenie, że nieruchomość znajduje się na terenie rewitalizacyjnym
 • pozwolenie na budowę, dziennik budowy, projekt budowlany ( jeśli nieruchomość w trakcie budowy)

Sprzedaż działki:

 • odpis z księgi wieczystej( numer)
 • podstawa nabycia ( akt notarialny , postanowienie sądu)
 • wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • jeśli nie ma planu miejscowego warunki zabudowy terenu

 

2 thoughts on “Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości”

 1. Pingback: Jak kupić mieszkanie? - Biuro Nieruchomości Katowice

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *